ASA Philippines Foundation, Inc. – Leganes Branch

Ang ASA Philippines Foundation ay isang non-stock at non-profit na organisasyon na itinatag noong 2004. Ang aming adbokasiya ay bawasan ang pagtaas ng kahirapan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapahiram ng capital upang makapag-umpisa ng negosyo at pag-aalok ng iba pang uri ng serbisyo na makakatulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino.

Confesor St, Leganes, Iloilo, Philippines 5003